Connect with us

Obaveštenja

INFORMACIJE SPORTSKIM SAVEZIMA VEZANE ZA AKTUELNU SITUACIJU U ZEMLJI

Informacije Sportskim Savezima vezane za aktuelnu situaciju u zemlji

Испред Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије и генералног директора госп Горана Бојовића, прослеђујемo Вам допис са препорукама и смерницама, којих је неопходно да се сви придржавамо током трајања пандемије вирусом COVID-19.

Молимо све наше спортске раднике и сараднике да се придржавамо датих упутстава и одговорно односимо према сопственом здрављу и здрављу својих суграђана.

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије

More in Obaveštenja