Košarkaški savez Vojvodine Obaveštenja APRILSKI PRELAZNI ROK 2022

APRILSKI PRELAZNI ROK 2022

APRILSKI PRELAZNI ROK 2022 post thumbnail image

Uputstvo Aprilski prelazni rok 2022
Uputstvo za međunarodne prelaske 2022
Pristupnica
Pristupnica dvojna

KSS Pravilnik o takmičenju 2021
KSS Registracioni Pravilnik

Termin redovnog prelaznog roka APRIL 2022 je ponedeljak 18.04.2022. i utorak 19.04.2022. godine.

Prelazni rok APRIL 2022 mogu da koriste samo klubovi koji su prijavili takmičenje LETNJA SENIORSKA LIGA 2022 (3. MRL / 2. ŽRL) u konkurenciji.

Dokumentacija se dostavlja isključivo elektronski (skenirana kopija) putem email-a na ksns2@eunet.rs, najkasnije do utorka 19.04.2021. godine do 14:00h u kancelariju KOŠARKAŠKOG SAVEZA VOJVODINE.

Međunarodni prelasci se dostavljaju sektoru za međunarodne prelaske KSS na email brankovic@kss.rs, prema uputstvu u prilogu.

Sva polja na pristupnici moraju biti popunjena. Nekompletna dokumentacija (bez slike, pečata, potpisa…) SE NEĆE ZAPRIMATI!

KOŠARKAŠKI SAVEZ VOJVODINE
Bolić Zlatko

Pročitajte još