APRILSKI PRELAZNI ROK 2022

Uputstvo Aprilski prelazni rok 2022
Uputstvo za međunarodne prelaske 2022
Pristupnica
Pristupnica dvojna

KSS Pravilnik o takmičenju 2021
KSS Registracioni Pravilnik

Termin redovnog prelaznog roka APRIL 2022 je ponedeljak 18.04.2022. i utorak 19.04.2022. godine.

Prelazni rok APRIL 2022 mogu da koriste samo klubovi koji su prijavili takmičenje LETNJA SENIORSKA LIGA 2022 (3. MRL / 2. ŽRL) u konkurenciji.

Dokumentacija se dostavlja isključivo elektronski (skenirana kopija) putem email-a na ksns2@eunet.rs, najkasnije do utorka 19.04.2021. godine do 14:00h u kancelariju KOŠARKAŠKOG SAVEZA VOJVODINE.

Međunarodni prelasci se dostavljaju sektoru za međunarodne prelaske KSS na email brankovic@kss.rs, prema uputstvu u prilogu.

Sva polja na pristupnici moraju biti popunjena. Nekompletna dokumentacija (bez slike, pečata, potpisa…) SE NEĆE ZAPRIMATI!

KOŠARKAŠKI SAVEZ VOJVODINE
Bolić Zlatko