Košarkaški savez Vojvodine Obaveštenja E FISKALIZACIJA – Dopis Ministarstva finansija

E FISKALIZACIJA – Dopis Ministarstva finansija

E FISKALIZACIJA – Dopis Ministarstva finansija post thumbnail image

Poštovani,

Na predlog Ministarstva privrede i Ministarstva finansija, Vlada je donela Uredbu o utvrđivanju
Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa Zakonom kojim se uređuje fiskalizacija.

Dopis Ministarstva finansija – fiskalizacija
Uredba
Program

Ovim Programom, koji vam se u prilogu mejla dostavlja, utvrđuje se: pravo na korišćenje finansijske podrške i obaveze korisnika finansijske podrške, način ostvarivanja prava, postupak realizacije Programa, gubitak prava na korišćenje finansijske podrške i praćenje programa.

U odeljku IV i V data su pojašnjenja u vezi sa postupkom ostvarivanja prava na subvenciju,
odnosno finansijsku podršku za fiskalizaciju.

Programom je utvrđen novi rok za podnošenje prijave za subvencije i on teče od 15. marta do 5. aprila, kako bi svi obveznici fiskalizacije koji se ranije nisu prijavili mogli da dobiju pomoć države.

Podsećamo da je potpuna primena Zakona o fiskalizaciji obavezna od 1. maja 2022. godine.

KOŠARKAŠKI SAVEZ VOJVODINE
Bolić Zlatko

Pročitajte još