Košarkaški savez Vojvodine Obaveštenja KONKURS ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE MLADIH TRENERA

KONKURS ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE MLADIH TRENERA

KONKURS ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE MLADIH TRENERA post thumbnail image

Košarkaški savez Vojvodine (KSV), u saradnji sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje (FSFV) u Novom Sadu i Udruženjem košarkaških trenera Vojvodine (VUKT), raspisuje konkurs za stručno usavršavanje mladih trenera sa teritorije Vojvodine.

U cilju usavršavanja mladih trenera KSV zajedno sa FSFV i VUKT-om organizuje boravak i rad sa iskusnim trenerima na specijalističkim programima kampa.

Tri trenera će boraviti po jednu smenu na košarkaškom kampu YUBAC, radeći sa nekim od iskusnih košarkaških trenera Srbije (Jovica Arsić, Zoran Sretenović, Dragan Vuković, Ljuba Vidačić).

Iskustva sa rada na kampu treneri su obavezni da podele sa ostalim trenerima tako što će voditi dnevni plan treninga, i predati ga nakon povratka sa kampa, zajedno sa izveštajem.

Uslovi koje trener treba da ispunjava kako bi konkurisao za odlazak na usavršavanje:

  1. Da ispunjava uslove za licencu u narednoj sezoni (crvena ili plava);
  2. Da je član UKTS i VUKT;
  3. Da je aktivan trener, da je prethodne godine radio sa nekom od selekcija kluba;
  4. Pisana prijava sa kratkom biografijom.

          Izabranim trenerima će biti plaćeni troškovi puta, boravka.

          Rad na kampu se odvija pod rukovodstvom sledećih trenera:

Kamp za šutere – Glavni trener Jovica Arsić

– Prva smena: 28. Jun / 05. Jul
– Druga smena: 26. Jul / 02. Avgust

Kamp za bekove – Glavni trener Zoran Sretenović

– Prva smena: 05/12 Jul
– Druga smena: 19/26 Jul

Kamp za devojke – Glavni trener Dragan Vuković

– Smena: 19/26 Jul

Game kamp – Glavni trener Ljuba Vidačić

– Prva smena: 12/26 Jul
– Druga smena: 02/09 Avgust

          Prijave za konkurs, uz napomenu smene u kojoj trener želi da radi, potrebno je dostaviti u kancelariju KSV do 18.06.2020. godine, kako bi se blagovremeno donela odluka o izboru, i organizovao odlazak.

Konkurs za strucno usavrsavanje trenera KSV

KOŠARKAŠKI SAVEZ VOJVODINE
BOLIĆ ZLATKO

Pročitajte još