KSS VAŽNO SAOPŠTENJE

ПРЕДМЕТ: ПРЕКИД ТАКМИЧЕЊА И СВИХ АКТИВНОСТИ ВЕЗАНИХ ЗА ТАКМИЧЕЊА

На основу Одлуке Владе Републике Србије, о увођењу ванредног стања, Комисија за такмичење КСС донела је на електронској седници 16. Марта 2020. године следећу

О Д Л У К У

1. Све спортске активности везане за такмичења се прекидају до окончања ванредног стања, у складу са одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије (Службени Гласник РС број 29 од 15. Марта 2020. године.)

2. Ова одлука је обавезујућа за све Регионалне савезе који воде такмичења у својој надлежности, организације којима је поверено такмичење, као и за све клубове и учеснике у кошаркашком спорту.

3. Остале Одлуке везане за такмичење Кошаркашки савез ће донети накнадно.

4. О даљим мерама Кошаркашки савез Србије ће вас благовремено обавештавати, користећи упутства и мере Министарства омладине и спорта. Одлука ступа на снагу одмах у складу са Службеним Гласником РС број 29 од 15. Марта 2020. Године.

KСС важно саопштење 16.03.2020.

Комисија за такмичење КСС, Председник, Бранко Лозанов с.р.
Потпредседник КСС, Душан Пројовић с.р.