ODRŽANA REDOVNA SKUŠTINA KOŠARKAŠKOG SAVEZA NOVOG SADA

U četvrtak 16.03.2023. od 18:00 časova održana je Redovna Skupština Košarkaškog saveza Novi Sad u prostorijama Sportskog saveza Vojvodine, u Novom Sadu, Masarikova 25, uz prisustvo 28 od 32 delegata Skupštine.

Na sednici su jednoglasno usvojene tačke dnevnog reda:

– Zapisnik sa predhodne Skupštine KSNS iz 2022,
– Izveštaj o radu KSNS za 2022.
– Izveštaj Nadzornog odbora KSNS za 2022.
– Finansijski izveštaj KSNS za 2022.
– Plan rada KSNS za 2023.
– Finansijski plan KSNS 2023.

Skupština je završila sa radom u 18h i 35min.

KOŠARKAŠKI SAVEZ NOVI SAD