Košarkaški savez Vojvodine Obaveštenja ODRŽANA SKUPŠTINA KOŠARKAŠKOG SAVEZA VOJVODINE

ODRŽANA SKUPŠTINA KOŠARKAŠKOG SAVEZA VOJVODINE

ODRŽANA SKUPŠTINA KOŠARKAŠKOG SAVEZA VOJVODINE post thumbnail image

REDOVNA SKUPŠTINA KOŠARKAŠKOG SAVEZA VOJVODINE je održana u ČETVRTAK 17. MARTA 2022.godine u NOVOM SADU u zgradi SPORTSKOG SAVEZA VOJVODINE, MASARIKOVA 25, u Sali na trećem spratu, sa početkom u 18,30 časova.

Skupštini KSV je prisustvovalo 22 delegata, od 27 delegata ukupno, 2 delegat iz Okružnih košarkaškoh saveza, 1 delegat iz UKSV, 1 delegat iz VUKT.

Skupštini KSV je prisustvovao ispred KSS, Adžić Boško koordinator RKS KSS.

Skupštinom KSV je predsedavao Blagojević Miloš, predsednik Skupštine KSV.

U verifikacionu komisiju su izabrani Savić Dejan predsedavajući, Popovski Ljupčo i Mrdja Milkan, članovi.

Za zapisničara je izabran Bolić Zlatko, generalni sekretar KSV.

Svim delegatima je putem elektronske pošte dostavljen poziv i materijal za sve tačke dnevnog reda.

Nije bilo dostavljenih pisanih primedbi na predloženi dnevni red i dostavljene materijale.

Predlloženi dnevni red je usvojen.

Po tačkama dnevnog reda su jednoglasno usvojeni zapisnik sa prethodne Skupštine KSV održane 25. Marta 2021.godine, izveštaj o radu KSV za 2021.g, izveštaj Nadzornog odbora KSV za 2021.g, izveštaj o finansijskom poslovanju i završnom računu KSV za 2021.g, plan rada KSV za 2022.g, finansijski plan KSV za 2022.g.

KOŠARKAŠKI SAVEZ VOJVODINE

BLAGOJEVIĆ MILOŠ, predsednik Skupštine KSV

Pročitajte još