Košarkaški savez Vojvodine Obaveštenja ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA KOŠARKAŠKOG SAVEZA NOVOG SADA

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA KOŠARKAŠKOG SAVEZA NOVOG SADA

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA KOŠARKAŠKOG SAVEZA NOVOG SADA post thumbnail image

Na osnovu Statuta košarkaškog saveza Novi Sad i odluke Upravnog odbora Košarkaškog saveza Novi Sad od 01. Marta 2022. godine, juče u ponedeljak 15. Marta 2022. sa početkom od 18:30h u svečanoj sali Sportskog Saveza Vojvodina na 3. spratu je održana Redovna Skupština Košarkaškog Saveza Novi Sad uz prisustvo 28 od 32 delegata. Skupštinom Košarkaškog saveza Novi Sad je predsedavao Aleksandar Lukić i tom prilikom su jednoglasno usvojene sve tačke dnevnog reda: 

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela

– verifikaciona komisija 3. člana

– zapisničar

2. Verifikacija mandata delgata

3. Usvajanje dnevnog reda 

4. Zapisnik sa predhodno održane Izborne Skupštine KSNS održane 23. Marta 2021. godine

5. Izveštaj o radu KSNS za 2021. godinu

6. Izveštaj Nadzornog odbora KSNS za 2021. godinu

7. Izveštaj o finasijskom poslovanju i završnom računu KSNS za 2021. godinu

8. Plan rada KSNS za 2022. godinu

9. Finansijski plan KSNS za 2022. godinu

10. Izbor člana Upravnog odbora KSNS Filip Jokić

11. Razno

Redovna Skupština Košarkaškog Saveza Novi Sad je završila sa svojim radom u 19:15h.

PREDSEDNIK SKUPSTINE KSNS, LUKIĆ ALEKSANDAR

Pročitajte još