POSEBNO SAOPŠTENJE

KLUBOVI – ZASTUPNIK KLUBA, SLUŽBENI PREDSTAVNIK, TRENER

SLUŽBENA LICA – DELEGATI, SUDIJE, POMOĆNE SUDIJE, STATISTIČARI

Na osnovu:

Protokola o organizaciji utakmica u okolnostima vezanim za KOVID 19,
Naredbe Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada i
Obaveštenja o poštovanju mera Kovid 19 Gradske uprave za sport Grada Novog Sada,

NALAŽE SE KLUBOVIMA – ZASTUPNIK KLUBA, SLUŽBENI PREDSTAVNIK, TRENER i SLUŽBENIM LICIMA – DELEGATI, SUDIJE, POMOĆNE SUDIJE, STATISTIČARI, da striktno poštuju i sprovode mere u navedenim dokumentima.

Gradski sportski inspektori će u narednom periodu INTEZIVNO vršiti vanredne terenske inspekcijske nadzore, sa ciljem utvrđivanja poštovanja mera, pridržavanje propisanih obaveza i mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-Cov-2.

          POSEBNO se pridržavati:

          – Prisustvo gledalaca je dozvoljeno do popune 30% kapaciteta hale.

          – OBAVEZNO NOŠENJE MASKE za gledaoce, od ulaska u halu, i tokom boravka u hali, u prostoru za gledaoce. Gledalac BEZ MASKE NE MOŽE da uđe u halu, niti da bude u gledalištu. Gledalac koji skine masku za vreme boravka u gledalištu mora biti odstranjen iz gledališta, tj. hale.

          Organizator utakmice snosi punu odgovornost za broj prisutnih lica u hali, a kršenje pravila podleže sankcijama propisanim od strane državnih organa Republike Srbije.

          – Merenje, skeniranje telesne temperature bez kontaktnim termometrom svim licima na ulasku u sportski objekat. Licima kod kojih se ustanovi povišena telesna temperatura, viša od 37,1, kao i lica koja odbiju merenje, skeniranje, NE MOGU da uđu u halu.

          – Postavljanje dezinfekcione barijere na ulasku u sportski objekat.

          – Prisustvo lekara na utakmici.

          – Ostale odredbe navedene u Protokolu o organizaciji utakmica u okolnostima vezanim za KOVID 19, Naredbe Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada, i Obaveštenja o poštovanju mera Kovid 19 Gradske uprave za sport Grada Novog Sada

          Za sprovođenje navedenog su odgovorni:

1. KLUB – ZASTUPNIK KLUBA, SLUŽBENI PREDSTAVNIK, TRENER

2. DELEGAT

          U slučaju ne sprovođenja navedenih mera od strane KLUBA – ZASTUPNIK KLUBA, SLUŽBENI PREDSTAVNIK, TRENER i/ili DELEGATA , navedena lica će biti kažnjena novčano i vremenski.

KOŠARKAŠKI SAVEZ VOJVODINE
Rajković Sava, predsednik

KOMISIJA ZA TAKMIČENJE KSS
Lozanov Branko, predsednik