Košarkaški savez Vojvodine Obaveštenja POTVRDA KSS ZA UPIS U SPORTSKU GIMNAZIJU

POTVRDA KSS ZA UPIS U SPORTSKU GIMNAZIJU

POTVRDA KSS ZA UPIS U SPORTSKU GIMNAZIJU post thumbnail image

U skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije, a u cilju zaštite od širenja zarazne bolesti prouzrokovane virusom COVID-19, potvrde će se izdavati na sledeći način. 

Na email adresu milisavljevic@kss.rs potrebno je dostaviti:

  1. Ime i prezime deteta, ime jednog roditelja ili staratelja
  2. Datum i mesto rođenja deteta
  3. Klub za koji dete nastupa
  4. Ime osnovne škole koju je dete pohađalo
  5. Šifru iz đačke knjižice ili dobijenu od razrednog starešine

Košarkaški savez Srbije će na osnovu traženih podataka potvrditi nastup deteta za određeni klub, te shodno tome, izdati potvrdu za upis u Sportsku gimnaziju.

Overena potvrda će biti poslata email-om, koja se sa ostalom potrebnom dokumentacijom predaje Sportskoj gimnaziji prilikom upisa. 

Originalne potvrde će KSS poslati Sportskoj gimnaziji, najkasnije do 17. maja 2021. godine.

Potvrda za upis u Sportsku gimnaziju – DOPIS KSS

KOŠARKAŠKI SAVEZ VOJVODINE
Bolić Zlatko

Pročitajte još

TESTIRANJE SPORTISTATESTIRANJE SPORTISTA

Poštovani, Pozivamo Vas da se uključite u BESPLATAN  projekat Testiranje sportista i edukacija trenera sa ciljem rane detekcije posturalnih poremećaja i prevencija sportskih  povreda. Testiranje će obavljati stručna lica iz Udruženja pacijenata sa skoliozom.