Košarkaški savez Vojvodine Obaveštenja POZIV ZA SEMINAR I TESTIRANJE SUDIJA ZA LISTU 1. MRL i 2. MRL

POZIV ZA SEMINAR I TESTIRANJE SUDIJA ZA LISTU 1. MRL i 2. MRL

POZIV ZA SEMINAR I TESTIRANJE SUDIJA ZA LISTU 1. MRL i 2. MRL post thumbnail image

Seminar će se održati u Novom Sadu, Sportski i poslovni centar Vojvodina – SPENS, ulica Sutjeska 2 u subotu 14.09.2019.

Poziv za seminar i testiranje sudija RKS VOJVODINA 1. MRL i 2. MRL

– Sve sudije su dužne da na testiranje donesu ODGOVARAJUĆE LEKARSKO UVERENJE O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI KOŠARKAŠKOG SUDIJE.

– Na osnovu odredbi Pravilnika o službenim licima, službeno lice koje ne položi bilo koji test ili opravdano izostane sa ovog testiranja ima pravo na popravno testiranje koje neće biti održano pre trećeg odigranog kola odgovarajućeg takmičenja.

– Poziv za seminar ne podrazumeva i automatsko uvrštavanje na listu sudija za narednu sezonu. Konačna lista sudija biće utvrđena na osnovu rang liste iz prethodne sezone, predloga Regionalnih koordinatora  za napredovanje sa sve 4 liste 1. MRL, rezultata ostvarenih na testiranju, fizičkog izgleda sudije, kao i na osnovu prohodnosti sudija na višu listu i povratku sa iste-lista KLS, a na osnovu odredbi Pravilnika o službenim licima Košarkaškog saveza Srbije.

– I ove sezone odgovarajući fizički izgled sudija biće određivan za kandidate za sve liste suduja seniorskih takmičenja u organizaciji KSS (savezni ili regionalni rang takmičenja).

– Eventualnu sprečnost dolaska na seminar najaviti dopisom na imejl adresu ksv@eunet.rs  i u kojem ćete obrazložiti razloge sprečenosti dolaska na seminar-testiranje.

SUDIJSKA KOMISIJA KSV
Savić Dejan, predsednik

Pročitajte još