POZIV ZA SEMINAR I TESTIRANJE SUDIJA ZA LISTU 1. MRL i 2. MRL

Семинар ће се одржати у Новом Саду, Спортски и пословни центар Војводина – СПЕНС, улица Сутјеска 2 у суботу 14.09.2019.

Poziv za seminar i testiranje sudija RKS VOJVODINA 1. MRL i 2. MRL

– Све судије су дужне да на тестирање донесу ОДГОВАРАЈУЋЕ ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ О ЗДРАВСТВЕНОЈ СПОСОБНОСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДУЖНОСТИ КОШАРКАШКОГ СУДИЈЕ.

– На основу одредби Правилника о службеним лицима, службено лице које не положи било који тест или оправдано изостане са овог тестирања има право на поправно тестирање које неће бити одржано пре трећег одиграног кола одговарајућег такмичења.

– Позив за семинар не подразумева и аутоматско уврштавање на листу судија за наредну сезону. Коначна листа судија биће утврђена на основу ранг листе из претходне сезоне, предлога Регионалних координатора  за напредовање са све 4 листе 1. МРЛ, резултата остварених на тестирању, физичког изгледа судије, као и на основу проходности судија на вишу листу и повратку са исте-листа КЛС, а на основу одредби Правилника о службеним лицима Кошаркашког савеза Србије.

– И ове сезоне одговарајући физички изглед судија биће одређиван за кандидате за све листе судуја сениорских такмичења у организацији КСС (савезни или регионални ранг такмичења).

– Евентуалну спречност доласка на семинар најавити дописом на имејл адресу кsv@eunet.rs  и у којем ћете образложити разлоге спречености доласка на семинар-тестирање.

СУДИЈСКА КОМИСИЈА КСВ
Савић Дејан, председник