APV PROGRAM SPORTSKI TALENTI VOJVODINE 2022

KLUBOVIMA KSV

APV PROGRAM SPORTSKI TALENTI VOJVODINE 2022

Na osnovu dopisa APV PSSO o realizaciji projekta SPORTSKI TALENTI VOJVODINE u 2022. g, čiji je cilj identifikacija, praćenje i finansijska podrška perspektivnih i talentovanih sportista na putu ka ostvarivanju medjunarodnih vrhunskih rezultata, kao i finansijska podrška sportskim stručnjacima,

Pozivaju se klubovi KSV da do ČETVRTKA 20. JANUARA 2022.g, dostave KOŠARKAŠKOM SAVEZU VOJVODINE svoj predlog za SPORTISTE (igrače/igračice) i SPORTSKE STRUČNJAKE, kao i potrebnu dokumentaciju.

Predlozi se dostavljaju ISKLJUČIVO putem elektronske pošte, SAMO na mejl ksv@eunet.rs.

Drugačije dostavljeni predlozi se neće uvažiti.

SPORTISTI

Obrazac 2 PREDLOG SPORTISTA 2022.

Za svakog sportistu se popunjava poseban list/obrazac 2.

Sportisti moraju biti rođeni od 2002.g do 2008.g, i ne mogu biti korisnici nacionalnih stipendija u 2022.g.

Upisati u PREDLOG/OBRAZAC 2 tražene podatke – najznačajnije sportske rezultate u poslednje dve godine na nacionalnom nivou, i 4 godine na međunarodnom nivou – samo medalje sa prvenstava : Sveta (YOG), Evrope (EYOF), Mediterana, Balkana, i OBAVEZNO U PRILOGU PREDLOGA DOSTAVITI DOKAZ O POSTIGNUTIM REZULTATIMA (KOPIJA POSTIGNUTOG REZULTATA, SAMO ZA 2021.G)

SPORTSKI STRUČNJACI

Obrazac 4 PREDLOG SPORTSKI STRUČNJAK 2022.

Za svakog sportskog stručnjaka se popunjava poseban list/obrazac 4.

Sportiski stručnjaci moraju biti rođeni u periodu od 1977.g do 1997.g.

Upisati u PREDLOG/OBRAZAC 4 tražene podatke.

U PRILOGU PREDLOGA OBAVEZNO DOSTAVITI:

– kopiju lične karte

– kopiju diplome ili uverenja o osposobljenosti

– kopiju važeće trenerske dozvole za rad (licence) od nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, UKTS

– kopija odluke o imenovanju za trenera ili ugovor o angažovanju sportskog stručnjaka u sportskoj organizaciji – klubu

– kratka sportska biografija o radu i rezultatima u sportu i sportskom obrazovanju

KOŠARKAŠKI SAVEZ VOJVODINE
Rajković Sava, predsednik