Projekat ZA TVOJ SIGURAN KOŠ za 2022/2023 – Adaptacija konstrukcija u školskim salama

KLUBOVI KSV

Od strane košarkaške organizacije FIBA Košarkaškom savezu Srbije odobren je zahtev po Konkursu za realizaciju posebnih projekata Nacionalnih federacija, za projekat
ADAPTACIJA KOŠARKAŠKIH KONSTRUKCIJA U ŠKOLSKIM SPORTSKIM DVORANAMA U SRBIJI – ZA TVOJ SIGURAN KOŠ.

DOPIS KLUBOVI – ADAPTACIJA KOSARKASKIH KONSTRUKCIJA – OPIS PROJEKTA
DOPIS KLUBOVI – ADAPTACIJA KOSARKASKIH KONSTRUKCIJA – ZAHTEV

Projekat je odobren za naredna dva ciklusa 2022/2023 i 2023/2024.

Za prvi ciklus 2022/2023 predviđena su i obezbeđena finansijska sredstva za adaptaciju 10 (deset) školskih dvorana-sala.

Čitav opis projekta možete videti u prilogu i on je prevashodno namenjen klubovima za poboljšanje uslova rada sa najmlađim uzrastima ali ujedno sa postiže i poboljšanje uslova rada u školskim salama.

Po pristiglim zahtevima do predviđenog roka (11. Novembra 2022.) izvršiće se evidencija svih zahteva sa svih regiona KSS i odrediti u kojima će se izvršiti adaptacija.

Kontakt i sve informacije:

Boško Adžić
Koordinator projekta ZA TVOJ SIGURAN KOŠ email: adzic@kss.rs
mob: +381 64 8272 716
tel: +381 11 3400-833
fax: +381 11 3400-824 Košarkaški savez Srbije
Sazonova 83
11000 Beograd,Srbija

KOŠARKAŠKI SAVEZ VOJVODINE
Bolić Zlatko