Košarkaški savez Vojvodine Obaveštenja SEPTEMBARSKI PRELAZNI ROK 2019 – PRVOSTEPENE ODLUKE

SEPTEMBARSKI PRELAZNI ROK 2019 – PRVOSTEPENE ODLUKE

SEPTEMBARSKI PRELAZNI ROK 2019 – PRVOSTEPENE ODLUKE post thumbnail image

Na osnovu čl.40 i 41 Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS donosi odlukuo prelascima igrača u redovnom septembarskom prelaznom roku:

Septembarski prelazni rok 2019 – Prvostepene odluke

Odluke o prelascima igrača koji su podneli molbu po čl.57 Registracionog pravilnika KSS biće objavljene naknadno.

Pouka o pravnom leku
Protiv ove odluke nezadovoljna strana može da izjavi žalbu u roku od 8 dana od objavljivanja ove odluke uz dokaz o plaćenoj taksi u visini od 600 bodova stalnoj Sportskoj arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije, a preko KT KSS.

Ukoliko je pri donošenju odluke došlo do tehničke greške, nezadovoljna strana može da izjavi prigovor u roku od 8 dana bez plaćanja takse.

KOŠARKAŠKI SAVEZ VOJVODINE
Lozanov Branko

Pročitajte još