SPISAK USTANOVA ZA PREGLED SPORTISTA

Na molbu Sportskog saveza Srbije i predsednice Udruženja  licenciranih specijalista medicine sporta  Dr. spec.med. sporta Aleksandre Milosavljević prosleđujem Vam spisak ustanova tj. ordinacija koje su licencirane za pregled sporrtista   

SPISAK USTANOVA

Novi Sad

Poliklinika NS-Lab
ul. Svetozara Miletića br. 24 tel. 021 520-092

Dom zdravlja Liman IV
Bulevar cara Lazara br.77 Novi Sad tel.021 487-9866 Kontakt: dr.med.sporta Slavica Keco dr.med.sporta Zoran Šarčević dr.med.sporta Borko Vukasov dr.med.sporta Nemanja Mirnić

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata
ul.dr Sime Miloševića br. 6 Novi Sad tel. 021 487-0559 Kontakt: Dr.med.sporta Borislava Kovacevic

Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta
funkcionalna testiranja sportista ul.Masarikova 25/II Novi Sad tel. 021 4737-116 radno vreme: 8-16h link Kontakt osoba: Dr.med.sporta Biljana Savić

Medicinski fakultet – Katedra za fiziologiju
funkcionalna testiranja sportista
ul. Hajduk Veljkova br. 3 tel. 021 662-4163 Kontakt osoba: Dr.med.sporta Karaba Jakovljević Dr.med.sporta Nikola Grujić Dr.med.sporta Damir Lukač Dr.med.sporta M…

Gradski sportski savez Novog Sada