Košarkaški savez Vojvodine Obaveštenja APV PROGRAM SPORTSKI TALENTI VOJVODINE 2024

APV PROGRAM SPORTSKI TALENTI VOJVODINE 2024

APV PROGRAM SPORTSKI TALENTI VOJVODINE 2024 post thumbnail image

KLUBOVI KSV

APV PROGRAM SPORTSKI TALENTI VOJVODINE 2024

Na osnovu dopisa POKRAJINSKOG SAVEZA ZA SPORT I OMLADINU APV o realizaciji projekta SPORTSKI TALENTI VOJVODINE u 2024. godini, čiji je cilj identifikacija, praćenje i finansijska podrška perspektivnih i talentovanih sportista na putu ka ostvarivanju međunarodnih vrhunskih rezultata, kao i finansijska podrška sportskim stručnjacima, pozivaju se klubovi KSV da do PETKA 12. JANUARA 2024. godine do 12:00h, dostave KOŠARKAŠKOM SAVEZU VOJVODINE svoj predlog za SPORTISTE (igrače/igračice) i SPORTSKE STRUČNJAKE, kao i potrebnu dokumentaciju.

Dopis APV PSSO

Predlozi (kompletna dokumentacija) se dostavljaju isključivo putem elektronske pošte, samo na mejl ksv@eunet.rs.

Drugačije dostavljeni predlozi se neće uvažiti.

 

SPORTISTI

U prilogu je OBRAZAC BR. 2 – PREDLOG SPORTISTA 2024.

NAPOMENA

  • Za svakog sportistu se popunjava poseban OBRAZAC BR. 2 – PREDLOG SPORTISTA 2024.
  • Sportisti moraju biti rođeni od 2004. godine do 2010. godine i ne mogu biti korisnici nacionalnih stipendija u 2024. godinu.

U OBRAZAC BR. 2 – PREDLOG SPORTISTA 2024 upisati tražene podatke – najznačajnije sportske rezultate u poslednje dve godine (2022. i 2023. godina) na nacionalnom nivou i 4 godine na međunarodnom nivou – samo medalje sa prvenstava : Sveta (YOG), Evrope (EYOF), Mediterana, Balkana.

Obavezno u prilogu dostaviti dokaz o postignutim rezultatima.

 

SPORTSKI STRUČNJACI

U prilogu je OBRAZAC BR. 4 – PREDLOG SPORTSKI STRUČNJAK 2024.

NAPOMENA

Upisati tražene podatke u OBRAZAC BR. 4 – PREDLOG SPORTSKI STRUČNJAK 2024.

U prilogu obavezno dostaviti:

– kopiju lične karte

– kopiju diplome ili uverenja o osposobljenosti

– kopiju važeće trenerske dozvole za rad (licence) od nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza i UKTS

– kopija odluke o imenovanju za trenera ili ugovor o angažovanju sportskog stručnjaka u sportskoj organizaciji – klubu

– kratka sportska biografija o radu i rezultatima u sportu i sportskom obrazovanju

 

KOŠARKAŠKI SAVEZ VOJVODINE
IVAN GRUJIN, predsednik

Pročitajte još