TESTIRANJE SPORTISTA

TESTIRANJE SPORTISTA post thumbnail image

Poštovani,

Pozivamo Vas da se uključite u BESPLATAN  projekat Testiranje sportista i edukacija trenera sa ciljem rane detekcije posturalnih poremećaja i prevencija sportskih  povreda.

Testiranje će obavljati stručna lica iz Udruženja pacijenata sa skoliozom.

 U prilogu se nalazi propratno pismo sa objašnjenjem i prijavni formular.

Prijave slati na sans.sport.ns@gmail.com. do 29.09.2021. godine.

Testiranje će se vršiti u popodnevnim  časovima od oktobra do decembra tekuće godine.Tačan raspored testiranja biće objavljen posle prijava.

Testiranje-propratno pismo
Prijava za testiranje

S’poštovanjem

Predsednik GSSNS-a
Mićo Radanović

Pročitajte još